Genel Bilgiler

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 25.06.2012 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur. Yüksekokulumuzda 11 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

MİSYON
Kaliteli eğitim, araştırma ve projelerle çağın gereksinimlerine uygun bilgi üretmek ve bunu toplum hizmetine sunmak, çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip araştırmacı ve sorgulayıcı, topluma ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan haklarına saygılı özelliklere sahip dinamik ve profesyonel bireyleri ülkemiz sporuna kazandırmaktır.

VİZYON
Lisans ve Lisansüstü eğitim ve öğretimiyle, fonksiyonel spor tesisleri ve zengin altyapısıyla bilimsel yayın ve çalışmalarıyla alanında ülkemizde ilk sıralarda yer alan ve dünyada tanınan ;ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan yurtdışında beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurum ve kuruluşlarla güçlü bağlantıları olan bir yüksekokul olmak.

KALİTE POLİTİKASI

Yüksekokulumuz kalite yönetim sistemi çerçevesinde, Eğitim-Öğretim bilimsel çalışmalar ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, Ülkemizde tanınırlığı ve saygınlığı hedefleyerek paydaşları ile birlikte sürekli gelişmeyi benimsemiştir.